کمترین: 
485.9
بیشترین: 
485.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485.9
زمان: 
11/25 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 25 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 485.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":485.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398