کمترین: 
453.7
بیشترین: 
453.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.7
زمان: 
11/25 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 25 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 بهمن 1397 , 453.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":453.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399