کمترین: 
4165.9
بیشترین: 
4165.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4165.9
زمان: 
11/25 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 4165.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":4165.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398