کمترین: 
3782.4
بیشترین: 
3782.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3782.4
زمان: 
11/25 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 25 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3782.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":3782.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398