کمترین: 
793.6
بیشترین: 
793.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793.6
زمان: 
11/25 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 793.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":793.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398