کمترین: 
5403
بیشترین: 
5403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5403
زمان: 
11/25 09:20
قیمت پوند امروز 25 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 بهمن 1397 , 5403 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":5403}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398