کمترین: 
1306.25
بیشترین: 
1308.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306.25
زمان: 
11/25 15:00
قیمت اونس طلا امروز 25 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1306.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 03:00","price":1306.28},{"date":"1397/11/25 03:30","price":1307.72},{"date":"1397/11/25 06:00","price":1308.39},{"date":"1397/11/25 06:30","price":1308.57},{"date":"1397/11/25 09:00","price":1308.63},{"date":"1397/11/25 09:30","price":1308.83},{"date":"1397/11/25 10:30","price":1308.54},{"date":"1397/11/25 11:00","price":1308.24},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1308.83},{"date":"1397/11/25 15:00","price":1306.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398