کمترین: 
123.21
بیشترین: 
125.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124.32
زمان: 
11/25 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 124.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:00","price":123.21},{"date":"1397/11/25 03:00","price":123.4},{"date":"1397/11/25 06:00","price":125.35},{"date":"1397/11/25 09:00","price":125.31},{"date":"1397/11/25 10:30","price":124.3},{"date":"1397/11/25 11:00","price":124.4},{"date":"1397/11/25 12:00","price":123.75},{"date":"1397/11/25 15:00","price":123.5},{"date":"1397/11/25 18:00","price":124},{"date":"1397/11/25 21:00","price":124.32}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399