کمترین: 
3658
بیشترین: 
3675.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3669
زمان: 
11/25 21:00
قیمت بیت کوین امروز 25 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3669 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 00:00","price":3658.8},{"date":"1397/11/25 03:00","price":3661.8},{"date":"1397/11/25 06:00","price":3673.2},{"date":"1397/11/25 09:00","price":3675.8},{"date":"1397/11/25 10:30","price":3671.8},{"date":"1397/11/25 11:00","price":3675},{"date":"1397/11/25 12:00","price":3663.3},{"date":"1397/11/25 15:00","price":3659.9},{"date":"1397/11/25 18:00","price":3658},{"date":"1397/11/25 21:00","price":3669}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398