کمترین: 
61.88
بیشترین: 
61.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.88
زمان: 
11/24 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 61.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 16:32","price":61.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399