کمترین: 
84
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
11/24 12:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:40","price":84},{"date":"1397/11/24 12:00","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398