کمترین: 
1647000
بیشترین: 
1660000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1654000
زمان: 
11/24 15:15
قیمت مثقال طلا امروز 24 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1654000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:35","price":1660000},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1648000},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1650000},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1647000},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1654000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399