کمترین: 
380240
بیشترین: 
383240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
381850
زمان: 
11/24 15:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 24 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 24 بهمن 1397 , 381850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:35","price":383240},{"date":"1397/11/24 12:55","price":380470},{"date":"1397/11/24 13:00","price":380930},{"date":"1397/11/24 14:05","price":380240},{"date":"1397/11/24 15:15","price":381850}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398