کمترین: 
380
بیشترین: 
382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
382
زمان: 
11/24 18:50
قیمت بات تایلند امروز 24 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":382},{"date":"1397/11/24 12:00","price":381},{"date":"1397/11/24 12:40","price":380},{"date":"1397/11/24 12:50","price":381},{"date":"1397/11/24 13:10","price":380},{"date":"1397/11/24 16:10","price":381},{"date":"1397/11/24 18:50","price":382}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398