کمترین: 
2930
بیشترین: 
2935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2935
زمان: 
11/24 16:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 2935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":2935},{"date":"1397/11/24 11:30","price":2934},{"date":"1397/11/24 12:00","price":2931},{"date":"1397/11/24 12:40","price":2930},{"date":"1397/11/24 12:50","price":2931},{"date":"1397/11/24 13:00","price":2930},{"date":"1397/11/24 14:40","price":2932},{"date":"1397/11/24 16:10","price":2935}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398