کمترین: 
1517
بیشترین: 
1520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1520
زمان: 
11/24 16:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":1520},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1519},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1518},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1517},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1519},{"date":"1397/11/24 16:10","price":1520}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398