کمترین: 
8785
بیشترین: 
8804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8792
زمان: 
11/24 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 بهمن 1397 , 8792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":8804},{"date":"1397/11/24 11:30","price":8803},{"date":"1397/11/24 11:40","price":8802},{"date":"1397/11/24 12:00","price":8801},{"date":"1397/11/24 12:20","price":8795},{"date":"1397/11/24 12:40","price":8791},{"date":"1397/11/24 12:50","price":8792},{"date":"1397/11/24 13:00","price":8791},{"date":"1397/11/24 13:10","price":8788},{"date":"1397/11/24 13:20","price":8787},{"date":"1397/11/24 13:50","price":8785},{"date":"1397/11/24 14:00","price":8786},{"date":"1397/11/24 14:30","price":8785},{"date":"1397/11/24 14:40","price":8793},{"date":"1397/11/24 15:10","price":8792},{"date":"1397/11/24 15:20","price":8790},{"date":"1397/11/24 15:50","price":8791},{"date":"1397/11/24 16:10","price":8797},{"date":"1397/11/24 16:30","price":8795},{"date":"1397/11/24 16:50","price":8794},{"date":"1397/11/24 17:20","price":8791},{"date":"1397/11/24 17:40","price":8792},{"date":"1397/11/24 17:50","price":8791},{"date":"1397/11/24 18:30","price":8795},{"date":"1397/11/24 18:50","price":8796},{"date":"1397/11/24 19:00","price":8792},{"date":"1397/11/24 19:10","price":8794},{"date":"1397/11/24 19:20","price":8792}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398