کمترین: 
1804
بیشترین: 
1811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1806
زمان: 
11/24 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 24 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1806 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":1811},{"date":"1397/11/24 11:40","price":1810},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1809},{"date":"1397/11/24 12:10","price":1810},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1808},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1809},{"date":"1397/11/24 13:10","price":1808},{"date":"1397/11/24 13:40","price":1807},{"date":"1397/11/24 13:50","price":1806},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1807},{"date":"1397/11/24 14:20","price":1806},{"date":"1397/11/24 14:30","price":1807},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1808},{"date":"1397/11/24 15:10","price":1807},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1810},{"date":"1397/11/24 16:30","price":1809},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1807},{"date":"1397/11/24 17:20","price":1806},{"date":"1397/11/24 17:50","price":1805},{"date":"1397/11/24 18:20","price":1804},{"date":"1397/11/24 18:30","price":1806},{"date":"1397/11/24 18:50","price":1807},{"date":"1397/11/24 19:20","price":1806}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399