کمترین: 
4494
بیشترین: 
4505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4505
زمان: 
11/24 17:10
قیمت لاری گرجستان امروز 24 بهمن 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 4505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":4502},{"date":"1397/11/24 12:20","price":4498},{"date":"1397/11/24 12:40","price":4496},{"date":"1397/11/24 13:00","price":4494},{"date":"1397/11/24 14:40","price":4498},{"date":"1397/11/24 16:10","price":4502},{"date":"1397/11/24 17:10","price":4505}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399