کمترین: 
30828
بیشترین: 
30882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30881
زمان: 
11/24 16:20
قیمت ریال عمان امروز 24 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 30881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":30882},{"date":"1397/11/24 11:30","price":30881},{"date":"1397/11/24 12:20","price":30855},{"date":"1397/11/24 12:40","price":30842},{"date":"1397/11/24 13:00","price":30829},{"date":"1397/11/24 13:20","price":30828},{"date":"1397/11/24 14:20","price":30829},{"date":"1397/11/24 14:40","price":30855},{"date":"1397/11/24 15:30","price":30856},{"date":"1397/11/24 16:10","price":30882},{"date":"1397/11/24 16:20","price":30881}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398