کمترین: 
3176
بیشترین: 
3182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3182
زمان: 
11/24 18:20
قیمت ریال عربستان امروز 24 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":3182},{"date":"1397/11/24 12:20","price":3179},{"date":"1397/11/24 12:40","price":3178},{"date":"1397/11/24 13:00","price":3176},{"date":"1397/11/24 14:40","price":3179},{"date":"1397/11/24 16:10","price":3182},{"date":"1397/11/24 17:20","price":3181},{"date":"1397/11/24 18:20","price":3182}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399