کمترین: 
6914
بیشترین: 
7018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6914
زمان: 
11/24 19:10
قیمت منات آذربایجان امروز 24 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 6914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":7018},{"date":"1397/11/24 12:20","price":7012},{"date":"1397/11/24 12:40","price":7009},{"date":"1397/11/24 13:00","price":7006},{"date":"1397/11/24 14:40","price":7012},{"date":"1397/11/24 16:10","price":7018},{"date":"1397/11/24 19:00","price":7003},{"date":"1397/11/24 19:10","price":6914}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399