کمترین: 
160
بیشترین: 
161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161
زمان: 
11/24 16:10
قیمت افغانی امروز 24 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":161},{"date":"1397/11/24 12:20","price":160},{"date":"1397/11/24 16:10","price":161}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399