کمترین: 
8120
بیشترین: 
8160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8145
زمان: 
11/24 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 8145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":8160},{"date":"1397/11/24 11:30","price":8158},{"date":"1397/11/24 11:50","price":8153},{"date":"1397/11/24 12:00","price":8140},{"date":"1397/11/24 12:10","price":8142},{"date":"1397/11/24 12:20","price":8134},{"date":"1397/11/24 12:30","price":8137},{"date":"1397/11/24 12:40","price":8133},{"date":"1397/11/24 12:50","price":8137},{"date":"1397/11/24 13:00","price":8135},{"date":"1397/11/24 13:10","price":8131},{"date":"1397/11/24 13:20","price":8129},{"date":"1397/11/24 13:30","price":8124},{"date":"1397/11/24 13:40","price":8126},{"date":"1397/11/24 13:50","price":8121},{"date":"1397/11/24 14:00","price":8120},{"date":"1397/11/24 14:10","price":8121},{"date":"1397/11/24 14:20","price":8124},{"date":"1397/11/24 14:40","price":8131},{"date":"1397/11/24 14:50","price":8128},{"date":"1397/11/24 15:00","price":8131},{"date":"1397/11/24 15:10","price":8127},{"date":"1397/11/24 15:20","price":8131},{"date":"1397/11/24 15:50","price":8132},{"date":"1397/11/24 16:00","price":8126},{"date":"1397/11/24 16:10","price":8133},{"date":"1397/11/24 16:50","price":8129},{"date":"1397/11/24 17:00","price":8128},{"date":"1397/11/24 17:10","price":8129},{"date":"1397/11/24 17:20","price":8126},{"date":"1397/11/24 17:30","price":8123},{"date":"1397/11/24 17:50","price":8122},{"date":"1397/11/24 18:00","price":8123},{"date":"1397/11/24 18:20","price":8127},{"date":"1397/11/24 18:30","price":8141},{"date":"1397/11/24 18:50","price":8147},{"date":"1397/11/24 19:00","price":8145},{"date":"1397/11/24 19:10","price":8146},{"date":"1397/11/24 19:20","price":8145}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398