کمترین: 
10755
بیشترین: 
10785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10773
زمان: 
11/24 18:50
قیمت ین ژاپن امروز 24 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 10773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":10785},{"date":"1397/11/24 12:00","price":10773},{"date":"1397/11/24 12:10","price":10785},{"date":"1397/11/24 12:20","price":10764},{"date":"1397/11/24 12:30","price":10776},{"date":"1397/11/24 12:40","price":10771},{"date":"1397/11/24 13:00","price":10755},{"date":"1397/11/24 13:10","price":10767},{"date":"1397/11/24 14:10","price":10755},{"date":"1397/11/24 14:20","price":10767},{"date":"1397/11/24 14:40","price":10776},{"date":"1397/11/24 15:30","price":10764},{"date":"1397/11/24 15:50","price":10776},{"date":"1397/11/24 16:10","price":10785},{"date":"1397/11/24 16:30","price":10773},{"date":"1397/11/24 16:50","price":10785},{"date":"1397/11/24 17:10","price":10773},{"date":"1397/11/24 17:40","price":10761},{"date":"1397/11/24 18:50","price":10773}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398