کمترین: 
1762
بیشترین: 
1767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1764
زمان: 
11/24 18:50
قیمت یوان چین امروز 24 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":1767},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1766},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1764},{"date":"1397/11/24 12:10","price":1766},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1763},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1762},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1763},{"date":"1397/11/24 13:20","price":1762},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1763},{"date":"1397/11/24 14:20","price":1762},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1763},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1762},{"date":"1397/11/24 16:10","price":1764},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1763},{"date":"1397/11/24 18:50","price":1764}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398