پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
15347
بیشترین: 
15416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15390
زمان: 
11/24 19:20
قیمت پوند امروز 24 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 15390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":15409},{"date":"1397/11/24 11:30","price":15411},{"date":"1397/11/24 11:40","price":15404},{"date":"1397/11/24 11:50","price":15393},{"date":"1397/11/24 12:00","price":15390},{"date":"1397/11/24 12:10","price":15389},{"date":"1397/11/24 12:20","price":15384},{"date":"1397/11/24 12:30","price":15382},{"date":"1397/11/24 12:40","price":15380},{"date":"1397/11/24 12:50","price":15369},{"date":"1397/11/24 13:00","price":15365},{"date":"1397/11/24 13:10","price":15352},{"date":"1397/11/24 13:20","price":15358},{"date":"1397/11/24 13:30","price":15348},{"date":"1397/11/24 13:40","price":15352},{"date":"1397/11/24 13:50","price":15348},{"date":"1397/11/24 14:00","price":15362},{"date":"1397/11/24 14:10","price":15357},{"date":"1397/11/24 14:20","price":15354},{"date":"1397/11/24 14:30","price":15347},{"date":"1397/11/24 14:40","price":15358},{"date":"1397/11/24 14:50","price":15363},{"date":"1397/11/24 15:00","price":15352},{"date":"1397/11/24 15:10","price":15359},{"date":"1397/11/24 15:20","price":15363},{"date":"1397/11/24 15:30","price":15357},{"date":"1397/11/24 15:50","price":15416},{"date":"1397/11/24 16:10","price":15411},{"date":"1397/11/24 16:20","price":15402},{"date":"1397/11/24 16:30","price":15404},{"date":"1397/11/24 16:40","price":15405},{"date":"1397/11/24 16:50","price":15403},{"date":"1397/11/24 17:00","price":15406},{"date":"1397/11/24 17:10","price":15416},{"date":"1397/11/24 17:20","price":15402},{"date":"1397/11/24 17:30","price":15385},{"date":"1397/11/24 17:50","price":15386},{"date":"1397/11/24 18:00","price":15373},{"date":"1397/11/24 18:10","price":15379},{"date":"1397/11/24 18:20","price":15373},{"date":"1397/11/24 18:30","price":15390},{"date":"1397/11/24 18:50","price":15398},{"date":"1397/11/24 19:00","price":15396},{"date":"1397/11/24 19:10","price":15393},{"date":"1397/11/24 19:20","price":15390}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398