کمترین: 
2294000
بیشترین: 
2320000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2300000
زمان: 
11/24 16:06
قیمت نیم سکه امروز 24 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 2300000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:12","price":2320000},{"date":"1397/11/24 14:30","price":2310000},{"date":"1397/11/24 14:42","price":2295000},{"date":"1397/11/24 14:54","price":2294000},{"date":"1397/11/24 15:00","price":2298000},{"date":"1397/11/24 16:06","price":2300000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399