کمترین: 
4094000
بیشترین: 
4160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4105000
زمان: 
11/24 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 4105000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:12","price":4160000},{"date":"1397/11/24 14:30","price":4140000},{"date":"1397/11/24 14:42","price":4095000},{"date":"1397/11/24 14:54","price":4094000},{"date":"1397/11/24 15:00","price":4097000},{"date":"1397/11/24 16:06","price":4105000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398