پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1636000
بیشترین: 
1660000
قیمت تقلبی: 
1655000
زمان: 
11/24 17:05
قیمت آبشده شنبه ای امروز 24 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1655000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:10","price":1656000},{"date":"1397/11/24 11:15","price":1657000},{"date":"1397/11/24 11:25","price":1655000},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1658000},{"date":"1397/11/24 11:35","price":1655000},{"date":"1397/11/24 11:40","price":1653000},{"date":"1397/11/24 11:55","price":1650000},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1651000},{"date":"1397/11/24 12:05","price":1654000},{"date":"1397/11/24 12:10","price":1652000},{"date":"1397/11/24 12:15","price":1653000},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1652000},{"date":"1397/11/24 12:25","price":1651000},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1650000},{"date":"1397/11/24 12:35","price":1640000},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1645000},{"date":"1397/11/24 12:50","price":1646000},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1645000},{"date":"1397/11/24 13:05","price":1647000},{"date":"1397/11/24 13:10","price":1644000},{"date":"1397/11/24 13:20","price":1642000},{"date":"1397/11/24 13:25","price":1644000},{"date":"1397/11/24 13:30","price":1643000},{"date":"1397/11/24 13:35","price":1648000},{"date":"1397/11/24 13:40","price":1644000},{"date":"1397/11/24 13:45","price":1646000},{"date":"1397/11/24 13:55","price":1641000},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1636000},{"date":"1397/11/24 14:15","price":1640000},{"date":"1397/11/24 14:20","price":1643000},{"date":"1397/11/24 14:25","price":1640000},{"date":"1397/11/24 14:30","price":1637000},{"date":"1397/11/24 14:35","price":1640000},{"date":"1397/11/24 14:45","price":1650000},{"date":"1397/11/24 14:55","price":1642000},{"date":"1397/11/24 15:00","price":1642500},{"date":"1397/11/24 15:05","price":1642000},{"date":"1397/11/24 15:10","price":1648000},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1646000},{"date":"1397/11/24 15:20","price":1647000},{"date":"1397/11/24 15:30","price":1649000},{"date":"1397/11/24 15:40","price":1650000},{"date":"1397/11/24 15:45","price":1655000},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1654000},{"date":"1397/11/24 16:05","price":1653500},{"date":"1397/11/24 16:15","price":1658000},{"date":"1397/11/24 16:20","price":1660000},{"date":"1397/11/24 16:25","price":1658000},{"date":"1397/11/24 16:30","price":1655000},{"date":"1397/11/24 16:35","price":1654000},{"date":"1397/11/24 16:40","price":1656000},{"date":"1397/11/24 16:45","price":1657000},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1654000},{"date":"1397/11/24 16:55","price":1653000},{"date":"1397/11/24 17:00","price":1655500},{"date":"1397/11/24 17:05","price":1655000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398