پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1876960
بیشترین: 
1908320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1897720
زمان: 
11/24 17:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 24 بهمن 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1897720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:10","price":1906110},{"date":"1397/11/24 11:15","price":1908320},{"date":"1397/11/24 11:20","price":1906990},{"date":"1397/11/24 11:25","price":1905670},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1903460},{"date":"1397/11/24 11:35","price":1901690},{"date":"1397/11/24 11:45","price":1899920},{"date":"1397/11/24 11:50","price":1902570},{"date":"1397/11/24 11:55","price":1899920},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1896830},{"date":"1397/11/24 12:05","price":1897720},{"date":"1397/11/24 12:10","price":1899040},{"date":"1397/11/24 12:15","price":1898600},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1897720},{"date":"1397/11/24 12:25","price":1896830},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1888000},{"date":"1397/11/24 12:35","price":1883580},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1881380},{"date":"1397/11/24 12:50","price":1883580},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1884470},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1886680},{"date":"1397/11/24 13:05","price":1885350},{"date":"1397/11/24 13:10","price":1884910},{"date":"1397/11/24 13:15","price":1883580},{"date":"1397/11/24 13:20","price":1880490},{"date":"1397/11/24 13:25","price":1878280},{"date":"1397/11/24 13:30","price":1880050},{"date":"1397/11/24 13:35","price":1883580},{"date":"1397/11/24 13:40","price":1879170},{"date":"1397/11/24 13:45","price":1877400},{"date":"1397/11/24 13:55","price":1879170},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1881380},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1881820},{"date":"1397/11/24 14:10","price":1876960},{"date":"1397/11/24 14:15","price":1877840},{"date":"1397/11/24 14:20","price":1881380},{"date":"1397/11/24 14:35","price":1883580},{"date":"1397/11/24 14:45","price":1886680},{"date":"1397/11/24 15:00","price":1887120},{"date":"1397/11/24 15:05","price":1890210},{"date":"1397/11/24 15:10","price":1894180},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1894630},{"date":"1397/11/24 15:20","price":1893740},{"date":"1397/11/24 15:25","price":1894630},{"date":"1397/11/24 15:40","price":1893740},{"date":"1397/11/24 15:45","price":1899040},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1897720},{"date":"1397/11/24 16:05","price":1898160},{"date":"1397/11/24 16:10","price":1901250},{"date":"1397/11/24 16:15","price":1900810},{"date":"1397/11/24 16:20","price":1901690},{"date":"1397/11/24 16:25","price":1901250},{"date":"1397/11/24 16:30","price":1899920},{"date":"1397/11/24 16:35","price":1897720},{"date":"1397/11/24 16:40","price":1898160},{"date":"1397/11/24 16:45","price":1898600},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1897720},{"date":"1397/11/24 17:00","price":1899480},{"date":"1397/11/24 17:05","price":1897720}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398