پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1631000
بیشترین: 
1642300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1640400
زمان: 
11/24 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 24 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1640400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:10","price":1635600},{"date":"1397/11/24 11:15","price":1635500},{"date":"1397/11/24 11:20","price":1635600},{"date":"1397/11/24 11:25","price":1635400},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1634900},{"date":"1397/11/24 11:35","price":1634500},{"date":"1397/11/24 11:40","price":1634400},{"date":"1397/11/24 11:45","price":1634600},{"date":"1397/11/24 11:50","price":1634500},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1634800},{"date":"1397/11/24 12:05","price":1635400},{"date":"1397/11/24 12:10","price":1634000},{"date":"1397/11/24 12:15","price":1634100},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1633800},{"date":"1397/11/24 12:25","price":1634100},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1634300},{"date":"1397/11/24 12:35","price":1633400},{"date":"1397/11/24 12:50","price":1633800},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1633200},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1633000},{"date":"1397/11/24 13:05","price":1632900},{"date":"1397/11/24 13:10","price":1632700},{"date":"1397/11/24 13:15","price":1633600},{"date":"1397/11/24 13:20","price":1633700},{"date":"1397/11/24 13:25","price":1633600},{"date":"1397/11/24 13:30","price":1633700},{"date":"1397/11/24 13:35","price":1633200},{"date":"1397/11/24 13:40","price":1632700},{"date":"1397/11/24 13:45","price":1632500},{"date":"1397/11/24 13:55","price":1632400},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1632500},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1632000},{"date":"1397/11/24 14:10","price":1631300},{"date":"1397/11/24 14:25","price":1631600},{"date":"1397/11/24 14:30","price":1632800},{"date":"1397/11/24 14:35","price":1632500},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1632700},{"date":"1397/11/24 14:45","price":1632600},{"date":"1397/11/24 14:55","price":1632200},{"date":"1397/11/24 15:00","price":1631700},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1631600},{"date":"1397/11/24 15:20","price":1631200},{"date":"1397/11/24 15:25","price":1631000},{"date":"1397/11/24 15:30","price":1631300},{"date":"1397/11/24 15:40","price":1632400},{"date":"1397/11/24 15:45","price":1632300},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1632200},{"date":"1397/11/24 15:55","price":1632100},{"date":"1397/11/24 16:00","price":1631700},{"date":"1397/11/24 16:05","price":1632600},{"date":"1397/11/24 16:15","price":1632800},{"date":"1397/11/24 16:20","price":1632500},{"date":"1397/11/24 16:25","price":1631800},{"date":"1397/11/24 16:35","price":1631600},{"date":"1397/11/24 16:40","price":1631000},{"date":"1397/11/24 16:45","price":1631100},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1631800},{"date":"1397/11/24 16:55","price":1631400},{"date":"1397/11/24 17:00","price":1632200},{"date":"1397/11/24 17:05","price":1632100},{"date":"1397/11/24 17:10","price":1631400},{"date":"1397/11/24 17:15","price":1631600},{"date":"1397/11/24 17:20","price":1633200},{"date":"1397/11/24 17:25","price":1633800},{"date":"1397/11/24 17:30","price":1634000},{"date":"1397/11/24 17:35","price":1633600},{"date":"1397/11/24 17:40","price":1632800},{"date":"1397/11/24 17:50","price":1631600},{"date":"1397/11/24 17:55","price":1633100},{"date":"1397/11/24 18:00","price":1633500},{"date":"1397/11/24 18:05","price":1633300},{"date":"1397/11/24 18:10","price":1633400},{"date":"1397/11/24 18:15","price":1634200},{"date":"1397/11/24 18:20","price":1634300},{"date":"1397/11/24 18:25","price":1636500},{"date":"1397/11/24 18:30","price":1635600},{"date":"1397/11/24 18:35","price":1636600},{"date":"1397/11/24 18:40","price":1636700},{"date":"1397/11/24 18:45","price":1642300},{"date":"1397/11/24 18:50","price":1641200},{"date":"1397/11/24 18:55","price":1640600},{"date":"1397/11/24 19:00","price":1641200},{"date":"1397/11/24 19:05","price":1640700},{"date":"1397/11/24 19:10","price":1640400}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398