کمترین: 
13950
بیشترین: 
13950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13950
زمان: 
11/24 10:20
قیمت یورو امروز 24 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 بهمن 1397 , 13950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 10:20","price":13950}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399