کمترین: 
11910
بیشترین: 
11930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11930
زمان: 
11/24 16:10
قیمت دلار امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 24 بهمن 1397 , 11930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 10:20","price":11930},{"date":"1397/11/24 12:20","price":11920},{"date":"1397/11/24 12:40","price":11915},{"date":"1397/11/24 13:00","price":11910},{"date":"1397/11/24 14:40","price":11920},{"date":"1397/11/24 16:10","price":11930}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399