کمترین: 
2475.6
بیشترین: 
2475.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.6
زمان: 
11/24 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 24 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 2475.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":2475.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399