کمترین: 
13432.2
بیشترین: 
13432.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13432.2
زمان: 
11/24 09:20
قیمت بات تایلند امروز 24 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 13432.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":13432.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398