کمترین: 
1033.1
بیشترین: 
1033.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033.1
زمان: 
11/24 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1033.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":1033.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398