کمترین: 
3100.9
بیشترین: 
3100.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3100.9
زمان: 
11/24 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3100.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":3100.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398