کمترین: 
3005.7
بیشترین: 
3005.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3005.7
زمان: 
11/24 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3005.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":3005.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398