کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
11/24 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 24 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398