کمترین: 
353.4
بیشترین: 
353.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
353.4
زمان: 
11/24 09:20
قیمت دینار عراق امروز 24 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 353.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":353.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398