کمترین: 
13819.8
بیشترین: 
13819.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13819.8
زمان: 
11/24 09:20
قیمت دینار کویت امروز 24 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 13819.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":13819.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398