کمترین: 
487.8
بیشترین: 
487.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.8
زمان: 
11/24 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 24 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 487.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":487.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398