کمترین: 
454.4
بیشترین: 
454.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.4
زمان: 
11/24 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 24 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 454.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":454.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398