کمترین: 
4177.2
بیشترین: 
4177.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4177.2
زمان: 
11/24 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 4177.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":4177.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398