کمترین: 
3179.3
بیشترین: 
3179.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3179.3
زمان: 
11/24 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3179.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":3179.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398