کمترین: 
3797.7
بیشترین: 
3797.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3797.7
زمان: 
11/24 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 24 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3797.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":3797.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398