کمترین: 
621.8
بیشترین: 
621.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.8
زمان: 
11/24 09:20
قیمت یوان چین امروز 24 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 621.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":621.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398