کمترین: 
800.4
بیشترین: 
800.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800.4
زمان: 
11/24 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 24 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 800.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":800.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398