کمترین: 
5419.5
بیشترین: 
5419.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5419.5
زمان: 
11/24 09:20
قیمت پوند امروز 24 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 5419.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":5419.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398